شرایط عودت کالا

با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر محصولات آرایشی و بهداشتی و ارتباط مستقیم این نوع محصولات با بهداشت و سلامت مصرف کننده گان، محصولات پس از تحویل به خریدار تنها در موارد زیر و در مدت زمان 48 ساعت  قابل بازگشت می باشند :

  • کارت های هدیه بانوان برتر قابل بازگردانی نمی باشد.
  • در صورت ارسال اشتباه اقلامی از موضوع سفارش: در این حالت در صورت عدم  مخدوش یا شکسته شدن پلمپ محصول ، کالا با هزینه فروشگاه تعویض و مجددا ارسال می گردد.
  • وجود اشکال در کیفیت کالا : در این حالت اقلام دارای اشکال به فروشگاه مرجوع و بررسی می گردد و در صورت عدم بروز اشکال از طرف خریدار ، کالا به هزینه فروشگاه تعویض و مجددا ارسال خواهد شد.
  • در صورت استفاده از کد تخفیف در زمان خرید ، آن کد در خرید بعدی قابل استفاده نمی باشد و در صورت بازگشت کالا تنها اصل پول پرداختی برای کالا بازگردانده خواهد شد.